El seu distribuïdor de gasoil !
 
noticies
web's d'interès »
avions de paper »
contactar »
 
 


Tel. 972 84 25 74
info@petroselva.com
Fax 972 87 71 17 - Ctra. de Sils s/n.
17430 - Santa Coloma de Farners
 
        
 
"; if (isset($link)) { echo ""; } echo "
$tema$data

$noticia
+ informació
"; } else { echo "
"; } ?>
 
"; $directori = dir($path); $directori->read(); $directori->read(); /*Luego metemos todos los nombres de las imágenes en un array llamado $imagen y cerramos el objeto dir():*/ while($entrada = $directori->read()){ // $path2 = "$entrada"; $a++; // $arxiu[$a] = $path2; } $directori->close(); /*mirem num noticies */ $t = $a; /*Luego imprimimos las imágenes en una tabla, 10 por fila y 10 por columna:*/ //numero de noticies just a sota for ($i=$t; $i>=1 & $i>$t-10; $i--){ require("$path/$i.txt"); $tema=eregi_replace ("\\\'","'",$tema); echo ""; } echo "
"; echo "
$tipus

$data $tema
"; echo "
tornar a noticies"; } else { /* primera part */ $directori = dir(preus); $directori->read(); while($entrada = $directori->read()){ $a++; $serv[$a] = $entrada; } $a = $a-1; $directori->close(); /* segona part */ $directori = dir(novetats); $directori->read(); while($entrada = $directori->read()){ $b++; $prod[$b] = $entrada; } $b = $b-1; $directori->close(); /* tercera part */ $directori = dir(motor); $directori->read(); while($entrada = $directori->read()){ $c++; $sol[$c] = $entrada; } $c = $c-1; $directori->close(); echo ""; /*ara li toca a novetats*/ echo ""; /* i ara a motor*/ echo "
"; /* li toca a preus */ echo ""; if ($a >= "3") { $x = $a-2; for ($d=$a; $d>=$x; $d--){ require("preus/$d.txt"); $tema=eregi_replace ("\\\'","'",$tema); echo ""; } } else { for ($d=$a; $d>=1; $d--) { require("preus/$d.txt"); $tema=eregi_replace ("\\\'","'",$tema); echo ""; } } echo "
preus
$data $tema
$data $tema
+ noticies sobre preus
"; echo "
"; echo "
"; echo ""; if ($b >= "3") { $y = $b-2; for ($e=$b; $e>=$y; $e--){ require("novetats/$e.txt"); $tema=eregi_replace ("\\\'","'",$tema); echo ""; } } else { for ($e=$b; $e>=1; $e--) { require("novetats/$e.txt"); $tema=eregi_replace ("\\\'","'",$tema); echo ""; } } echo "
novetats
$data $tema
$data $tema
+ noticies sobre novetats
"; echo "
"; echo "
"; echo ""; if ($c >= "3") { $z = $c-2; for ($f=$c; $f>=$z; $f--){ require("motor/$f.txt"); $tema=eregi_replace ("\\\'","'",$tema); echo ""; } } else { for ($f=$c; $f>=1; $f--) { require("motor/$f.txt"); $tema=eregi_replace ("\\\'","'",$tema); echo ""; } } echo "
motor
$data $tema
$data $tema
+ noticies sobre motor
"; } echo "
"; ?>