El Biodiesel:
 
l'aposta per el futur
 
biodiesel
contactar »
 
 

Des de fa uns anys, s´esta treballant en diferents sentits cap a la recerca de noves fonts d´ energia alternatives que permetin una millora mediambiental i no siguin tant agressives amb el nostre entorn. Uns treballs que han donat com a resultat el perfeccionament de diferents productes substitutius del derivats d´origen fósil i que tenen com a matèria prima les plantes oleaginoses.

 
L´amplia difusió del informe IPCC  (Intergobernamental d´Experts sobre Canvi Climàtic)  presentat  aquest 2007 a París, ha donat la primera senyal d´alerta, accelerant, sobre tot a Europa, les diferents propostes mediambientals planificades.
 
Què és el biodiesel?
El biodiesel està constituït bàsicament per esters metílics d´oli d´origen vegetal. Els olis utilitzats de forma més habitual en el nostre país són la soja, el gira-sol, i, en més petita quantitat, la colza i els olis vegetals usats.
 

Amb tots aquests olis es pot produir biodiesel de primera qualitat i que compleixi la normativa UNE-EN 14214, que regula els estàndards de qualitat per a aquest producte a tota la Unió Europea.

 
Compatibilitat
El biodiesel és un combustible d´origen renovable amb unes característiques de densitat i viscositat equiparables a las del gas-oil d´origen mineral, fet que el converteix en un producte compatible per a la seva utilització en els vehicles amb motor diesel actuals.
 

Així doncs, el biodiesel no és més que el producte  resultant de l´aplicació d´una modificació química (la transesterificació) als olis d´origen vegetal, que, entre d´altres efectes, comporta la disminució de la viscositat a valors 20 vegades menors als de l´oli i equiparables als gas-oils d´origen mineral.

 

El biodiesel és compatible amb tots els motors diesel, especialment els fabricats en l´última dècada, els quals munten gomes d´origen sintètic que es veuen afectades en menor mesura per l´efecte dissolvent que presenta el biodiesel.

El biodiesel pot ésser utilitzat en estat pur (B-100) o mesclat, amb la proporció que es vulgui, amb gas-oils d´origen mineral.

 
Tel. 972 84 25 74
info@petroselva.com
Fax 972 87 71 17 - Ctra. de Sils s/n.
17430 - Santa Coloma de Farners